Pages

we are the stars

selamat

widgeo.net

Wednesday, November 24, 2010

Jenis Hukum Taklifi


1. Wajib

· Sesuatu yang dituntut oleh syarak kepada mukallaf untuk melakukan atas dasar tugas and pasti sepertimana penggunaan sighah tuntutan Thalab atau adanya hukuman jika meninggalkannya

v JENIS-JENIS WAJIB

a) Wajib dari sudut waktu

Ø Wajib mua`qqat- Diwajibkan pada waktu yang tertentu seperti solat 5 waktu

Ø Wajib Mutlak – Diwajibkan tetapi tidak ditetapkan waktunya seperti kaffarah sumpah.

I) Tunai-bila ikut syarat dan rukun.

II) I`adah-waktu yang tidak sempurna(ulang solat)

III) Qada`-diluar waktunya

b) Wajib dari sudut kekuatan darjah tuntutan

Ø Wajib Aini- Wajib kepada semua mukallaf

Ø Wajib kifaiy – Wajib kepada sebahagian mukallaf

c) Wajib dari sudut penetapan Qadar

Ø Wajib Muhaddad – Syarak telah tetapkan kadarnya seperti solat 5 waktu

Ø Wajib Gahyr Muhaddad – Syarak tidak tetapkan kadarnya seperti melakukan kebaikan.

Ø Wajib mua`ayyan – ditentukan oleh syarak bermaksud tiada pilihan seperti solat 5 waktu

Ø Wajib mukhayyar – diberi pilih untuk melakukannya.

2. Mandub

· Tuntutan syarak yang tidak berbentuk tegas berdasarkan sighah yang digunakan @ ada petunjuk lain yang membawa maksud tegas.

a) Sunat Muakkad

Ø Tuntutan keatasnya atas dasar ta`kid ( pengukuhan ) meninggalkanya tidak berdosa tetapi tercela ( pelengkap kepada wajib).

b) Sunat Zaidah

Ø Mencontohi kehidupan Rasul yang bersifat manusia seperti makan

3. Mubah

· Sesuatu yang diberi pilihan oleh syarak untuk melakukannya atau meninggalkannya.

Ø Nas syarak yang menghalalkan sesuatu – makan makanan yang disembelih oleh ahli kitab

Ø Nas yang menafikan sesuatu

Ø Lafaz amar yang menunjukkan harus – bukan kepada wajib

Ø Berlakunya istishab – mengekalkan (istishab ) status hokum harus atas kaedah asala sesuatu adalah harus selagi tidak ada dalil yang menunjukkannya

4. Haram

· Sesuatu yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya atas dasar yang definitive dan tegas.

· Orang yang meninggalkannya diberi ganjaran manakala yang melakukannya adalah berdosa sama ada ditunjuk oleh dalil yang Qati` atau Zanni (yang diharamkan hadis Ahad).

· Bagi mazhab Hanafi, haram ialah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil Qat`i. manakala dalil zanni disebut itu dinamakan sebagai makruh tahrim.

· Hukum haram dapat difahami melalui lafaz haram yg digunakan atau lafaz yg menafikan halal seperti “ hurrimat” atau “ la yahillu”

· Begitu juga berdasarkan penggunaan sighah larangan yg disertakan dgn petunjuk yg tegas atau disusuli dengan hukuman. Cth : Fajtanibu

v JENIS HARAM

a) Haram Lizatihi

Ø Apa yang diharamkan oleh syarak sejak awal lagi kerana wujud kemudharatan dan kerosakan didalamnya.

Ø Contoh:zina , kahwin dengan mahram, makan bangkai dan sebagainya

Ø Maka bagi pelakunya akan mendapat dosa atau hukuman dan ia tidak boleh menimbulkan sesuatu kesan hokum syarak

Ø Contoh:harta yang dicuri tidak akan menyebabkan pemilikan.

*Namun begitu syarak kadang mengharuskan sesuatu pebuatan haram lizatihi kerana darurat terutama untuk menjaga lima perkara daruri.

1) agama

2) nyawa

2) akal

3) maruah

4) harta

b) Haram lighairihi

Ø Haram jenis ini merujuk kepada sesuatu yg pada awalnya disyariatkan kerana tidak ada mudarat atau manfaat yg ada adalah lebih banyak tetapi disertakan dengan perbuatan lain yg haram.

Ø Contoh: solat diatas harta yang dirampas.

Ø Perbuatan ini asalnya diharuskan tetapi telah disertakan dgn perbuatan lain yg memudaratkan.

Ø Dalam konteks haram lighairih ada ulamak berpendapat perbuatan itu sah dan ada kesan hukum seperti jualbeli pada azan jumaat adalah sah tetapi berdosa, dan ada ulamak yg mengatakan perbuatan itu haram dan tidak ada kesan hukumnya.

5. MAKRUH

· Sesuatu yang ditinggalkan adalah lebih baik daripada melakukanya atau sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan bukan atas dasar tegas(Ilzam).

· Makruh dapat difahami berdasarkan sighah yg menunjukkan makna karahah atau sighah larangan yg tidak sampai peringkat haram.

· Kesan hukum makruh , pelakunya tidak berdosa tetapi perbuatannya tidak baik secara moralnya

JENIS MAKRUH

Bagi jumhur ulamak makruh ada satu sahaja namun bagi ulamak Hanafi makruh terbahagi kepada dengan melihat kepada dalil yg digunakan.

a) Makruh tahrim: dalil zanni ( kalau qat’I ia haram) cth : meminang tunangan org atau membeli barang yg dah dibeli ( berdasarkan hadith ahad)- Bagi jumhur ia adalah haram.

b) Makruh tanzih : seperti makruh menurut jumhur. Cth : makan daging kaldai kerana keperluan ketika perang. Berwuduk dalam bekas atau sisa binatang.

1 comments:

NOR ERNA SHAFIQAH said...

thanx...info yg sgt mmbntu utk my presentation...:)